ข่าวกิจกรรม BLCA BANGKOK

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความแตกต่างและความเหมือนของวัฒนธรรมไทย-จีน”

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความแตกต่างและความเหมือนของวัฒนธรรมไทย-จีน”

ลงเมื่อ 2019-05-20 11:18:32 น. | (กิจกรรม) | ( อ่าน : 111 ท่าน)

หลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย-จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูง จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความแตกต่างและความเหมือนของวัฒนธรรมไทย-จีน”... อ่านต่อ


หลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย-จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูง

หลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย-จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูง

ลงเมื่อ 2019-03-26 13:58:44 น. | (กิจกรรม) | ( อ่าน : 232 ท่าน)

ฯพณฯ วิบูลย์ คูสกุล อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ภาษาจีนนั้นเรียนง่าย คิดแล้วคล้ายภาษาไทย” ... อ่านต่อ


พิธีเปิดหลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย- จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูง

พิธีเปิดหลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย- จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูง

ลงเมื่อ 2019-03-23 13:17:44 น. | (กิจกรรม) | ( อ่าน : 244 ท่าน)

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันให้การต้อนรับ ฯพณฯ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม... อ่านต่อ


Congratulations! ผู้อบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อโอกาสทางธุรกิจ เข้ารับประกาศนียบัตร

Congratulations! ผู้อบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อโอกาสทางธุรกิจ เข้ารับประกาศนียบัตร

ลงเมื่อ 2019-03-07 09:38:05 น. | (กิจกรรม) | ( อ่าน : 200 ท่าน)

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อโอกาสทางธุรกิจ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ จบการศึกษาและเข้ารับประกาศนียบัตร... อ่านต่อ


หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 7

หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 7

ลงเมื่อ 2019-07-03 21:25:38 น. | (หลักสูตร) | ( อ่าน : 191 ท่าน)

ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 7 เรียนเฉพาะวันเสาร์ เริ่มเปิดเรียน 5 ตุลาคม 2562 - 14 มีนาคม 2563 ...

อ่านต่อ
หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 6

หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 6

ลงเมื่อ 2018-10-12 12:33:58 น. | (หลักสูตร) | ( อ่าน : 1711 ท่าน)

หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 6 เรียนเฉพาะวันเสาร์ เริ่มเปิดเรียน 19 มกราคม 2562...

อ่านต่อ